Stellingen

De verspreiding van 3 planktonische DesmidiaceeŽn over meren van verschillende trofiegraad kan goed beschreven worden aan de hand van de soortspecifieke fosfaat (P)-opname karakteristieken.

Dit proefschrift

De trofiegraad van het water waaruit een algencel wordt geÔsoleerd is heeft waarschijnlijk een grotere indicatieve waarde voor de nutriŽntfysiologie van die algencel dan zijn oppervlakte-inhoud relatie.

Dit proefschrift contra Smith & Kalf (1982) J. Phycol. 18: 275-284 en Stolte & Riegman (1995) Microbiology 141: 1221-1229.

Het feit dat P opname en opslag in DesmidiaceeŽn bij 20 įC 4 dagen kan aanhouden en dat deze P opslag nadien voor groei gebruikt kan worden, noopt wetenschappers het onderzoek naar de opslagcapaciteit van P bij fytoplankton over een langere periode dan de gebruikelijke 24 uur uit te voeren.

Dit proefschrift

De ecologische relevantie van fytoplanktongroei in experimenten met fluctuerende P concentraties is onduidelijk zonder veldgegevens over optredende P fluctuaties.

Dit proefschrift

De reden dat sommige DesmidiaceeŽn zo'n enorme slijmlaag produceren blijft tot op heden een mysterie.

Dit proefschrift

De slijmproductie van DesmidiaceeŽn in sommige oligotrofe meertjes is zodanig hoog dat het de cellen bescherming biedt tegen ecologen met een netje.

De Monodrelatie kan de uitkomst van competitie tussen twee algen onder een continue P limitatie goed voorspellen. Wanneer P echter in pulsen wordt toegediend geeft het Droopmodel een betere voorspelling. Bij een toename van de dosis P is echter een geheel nieuw model nodig om het competatieve vermogen van algen te voorspellen.

Dit proefschrift

Gezien de specialisatie van het 'oligotrofe taxon' Cosmarium abbreviatum var planctonicum voor het leven onder continu P gelimiteerde omstandigheden en zijn trage reactie op veranderende condities versus de snelle reactie op fluctuerende omstandigheden bij de 'eutrofe soort' Staurastrum chaetoceras, is een parallel van oligotroof met het platteland en eutroof met de stad snel gelegd.

Het eten van een boterham met pindakaas gaat slecht samen met lichamelijke inspanning. Parallel gaat het opnemen van P door een algencel na langdurige hongering niet goed samen met het ingangzetten van groei.

Wanneer je lang genoeg algen gekweekt hebt onder een P limitatie, verworden watervlooien, vissen en vogels uitsluitend tot leveranciers van P in allerlei vorm.

De meest voorkomende computervirussen zijn uitwassen van de gebruikers.

Voortplanten is essentieel voor het voortbestaan van een soort, voor de meeste mensen is de voortplanting uit dit oogpunt een overbodige luxe.

 

Elly Spijkerman

Amsterdam, 12 maart 1998

Table of Contents