Phosphorus uptake and growth kinetics

in planktonic desmid species from trophically different lakes

Academisch proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam,

op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. J.J.M. Franse ten overstaan van een door het college van dekanen ingestelde commissie in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit op donderdag 12 maart 1998 te 15.00 uur

door

Elly Spijkerman

geboren te Krommenie

Promotor: Prof. dr. Joop Ringelberg
Co-promotor: dr. Peter F.M. Coesel

Overige leden van de commissie:
Prof. dr. Ulrich Sommer
Prof. dr. Wim Admiraal
Prof. dr. Luuc Mur
Prof. dr. Herman van den Ende
Prof. dr. H. Laanbroek
dr. Roel Riegman
dr. Hans van GemerdenCover illustration: 'Geen kazen'

All photo's in this thesis are made by Elly Spijkerman

The studies described in this thesis were conducted at the Department of Aquatic Ecology, University of Amsterdam, Kruislaan 320, 1098 SM Amsterdam, and were performed in co-operation with the Department of Aquatic Ecotoxicology (at that same address) and the Department of Ecological Microbiology (Nieuwe Achtergracht 127, Amsterdam).

© 1998 Elly Spijkerman. All rights reserved.

Contents

Voorwoord
Chapter 1 General introduction
Chapter 2 Phosphorus uptake and growth kinetics of two planktonic desmid species
Published in the European Journal of Phycology (1996)31:53-60
Chapter 3 Competition for phosphorus between planktonic desmid species in continuous-flow culture
Published in the Journal of Phycology (1996) 32: 939-948
Chapter 4 Different response mechanisms of two planktonic desmid species (Chlorophyceae) to a single, saturating addition of phosphate
To be published in the Journal of Phycology (1998) 34: 438-445
Chapter 5 Growth kinetic parameters of two planktonic desmid species under fluctuating phosphorus conditions in continuous-flow culture
Published in the Journal of Plankton Research (1997) 19: 1899-1912
Chapter 6 Alkaline phosphatase activity in two planktonic desmid species and the possible role of an extracellular envelope
Published in Freshwater Biology (1998) 39: 101-111
Chapter 7 Ecophysiological characteristics of two planktonic desmid species originating from trophically different lakes
Published in a special issue of Hydrobiologia (1998) 369/370: 109-116
Chapter 8 General discussion and concluding remarks
References
Summary
Samenvatting
List of publications
Stellingen

Reactions to: elly@gappie.nl